Skyline Mobility

Garantie

In de handleiding van uw product staat de geldende garantieperiode vermeld. De termijn gaat in op de dag van de aankoop. Bewaar uw aankoopbewijs goed. De wettelijke garantie houdt in dat een product bij levering in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden wij u zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het probleem doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Wanneer uw product defect gaat of gebreken vertoont binnen de garantietermijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking) contact met ons op. De garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit is ter beoordeling van de fabrikant van het product.

Neem voor garantieaanvragen contact met ons op via e-mail:


Graag in deze e-mail de volgende gegevens vermelden:
Uw naam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw ordernummer en datum van aankoop
Korte beschrijving van het probleem
Indien mogelijk voorzien van foto's of video

U kunt uw garantieaanvraag ook schriftelijk indienen op onderstaand adres:
Skyline Mobility BV
Gildeweg 22
2632 BA Nootdorp
Nederland

Wij zullen na ontvangst van uw e-mail of brief contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw garantieaanvraag.